שאלות ותשובות - online rabbi

שאלות ותשובות

שאלות נפוצות

האם מותר לצרוך בחו``ל מוצרים ללא הכשר הנמכרים בארץ ככשרים?

מוצרים המיוצרים בחו"ל ונמכרים ככשרים בישראל, אינם תמיד כשרים בחו"ל, כי לעתים מדובר בייצור מיוחד של פס ייצור כשר המיועד לארץ, בעוד שהייצור הכללי הוא מחומרים שאינם כשרים. כך למשל לגבי המותגים: גלידות 'נסטלה', יוניליבר, פריגורט דנונה, גבינות פילדלפיה ועוד.

האם מותר לאכול במסעדות 'KOSHER STYLE'?

ישנם בתי אוכל המציגים את מאכליהם תחת הכותרת "כושר סטייל". ביטוי זה מעיד רק על סגנון אוכל יהודי, כ"גפילטע פיש" "טשולנט" וכדומה, אך המזון עצמו עלול להיות איסור גמור. לכן, אין להיכנס למסעדות אלה, אלא אם כן יש בהן גם השגחה מתאימה.

האם מותר לאכול מזון כשר במסעדה שאינה כשרה?

בעיקרון, מותר להיכנס ולאכול במקום כזה, אם אוכלים שם רק דברים מותרים. אולם לכתחילה, אם יש מסעדה כשרה יש להעדיף אותה, מפני מראית העין – שמא יחשבו שהסועד מזלזל במצוות, או אף יחשבו שהאוכל שם כשר, שהרי יהודים שומרי מצוות אוכלים שם.

מה הדין בקניית כלים בחו``ל ושימוש בכלים שלא נטבלו?

כלי אוכל הנקנים מגוי חייבים בטבילה במקווה. לפירוט הכלים החייבים בטבילה ודיני הטבילה, עיינו בפרק 'טבילת כלים' (עמ' 119-124). לשוהים במקום שאין בו מקווה מסודר, יש לזכור שגם ים, מעיין או שלולית מי גשם גדולה המכילה לפחות חצי קוב מים ראויים לטבילה. נחל/נהר שרוב מימיו נובעים ממעיין, כשר לטבילה, אולם אם רוב מימיו הם מי גשמים או מי הפשרת שלגים, פסול. גם בנחל כזה ניתן למצוא מקום בו המים עומדים או ליצור מקום כזה ובו להטביל את הכלים. בעת הטבילה הכלי חייב להיות נקי, ללא מדבקות או לכלוך אחר.
חייבים בטבילה: כלי זכוכית ומתכת בברכה, חרסינה המצופה בגלזורה כדאי לטבול לכתחילה אך ללא ברכה. לפני הטבילה מברכים: אקב"ו על טבילת כלים.
כשאוכלים בכלים השייכים לגוי, אין צורך לטובלם. לכן, האוכל בכל מקום של גויים כפי שפורט לעיל, אינו חייב בהטבלת הכלים לפני האכילה (אם מדובר במזון חם, צריך כמובן להכשיר את הכלי לפני השימוש בו, אלא אם כן הוא חדש). הוא הדין לגבי מסעדה של יהודים, שניתן להקל ולאכול בה גם אם הכלים אינם טבולים. אם אין לו דרך לטבול את הכלים, הוא יכול ליתנם לגוי במתנה גמורה ולבקש ממנו רשות להשתמש בהם.

מה הם סימני הכשרות בחו``ל?

ישנם סימני כשרות המפורסמים בכל העולם, כמו OU ועוד, אך בדרך כלל בכל מדינה ואזור ישנם גופי כשרות מקומיים ולהם סימני כשרות משלהם, המצטברים בסך הכול למאות רבות של סימנים. אשר על כן, בכל מקום שאליו מגיעים יש לברר אצל אנשי המקום על גופי הכשרות המוסמכים ועל סימני הכשרות המקובלים שם. ניתן גם לברר באינטרנט. (סימלי כשרות מצויים בדף הפנימי של מדריך כשרות בחו"ל).

נגישות